XVI Women's Softball World Championship

2018-08-02 - 2018-08-12

@wbsc   #WorldSoftball   Chiba, JPN

XVI Women's Softball World Championship - Official Payoff

A組

球隊 2018 排名 2017 排名
USA 1 1
TPE 5 5
PUR 6 6
MEX 7 7
NED 8 8
NZL 11 11
PHI 15 15
RSA 35 35

B組

球隊 2018 排名 2017 排名
JPN 2 2
CAN 3 3
AUS 4 4
ITA 9 9
CHN 12 12
GBR 14 14
VEN 17 17
BOT 33 33

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名