XVI Women's Softball World Championship

2018-08-02 - 2018-08-12

@wbsc   #WorldSoftball   JPN, Chiba

XVI Women's Softball World Championship - Official Payoff

壘球世錦賽:第八天圖片集

2018-08-09

八月9日禮拜四,這天原定是世界棒壘球總會女壘世錦賽休兵日,但是因為大雨,迫使四場比賽改期至這一天,也增加了多一天的比賽。
在以下圖片及,你可以看到在NASPA及習志野球場所進行比賽的圖片精選。點選照片可放大,照片下載僅供新聞編輯使用。