XVI Women's Softball World Championship

02/08/2018 - 12/08/2018

@wbsc   #WorldSoftball  

JPN, Chiba

XVI Women's Softball World Championship - Official Payoff

A組

球隊 2018 排名 2017 排名
USA 1 1
PUR 4 6
MEX 5 7
TPE 6 5
NED 10 8
NZL 11 11
PHI 13 15
RSA 28 35

B組

球隊 2018 排名 2017 排名
JPN 2 2
CAN 3 3
AUS 7 4
CHN 8 12
ITA 9 9
GBR 12 14
VEN 16 17
BOT 43 33

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名